Kogume Eesti ja Euroopa ajaloolist toidupärandit (retsepte, kombeid ja teadmisi)
ja tutvustame seda toiduhuvilistele Võrumaal ja mujal Eestis.

MTÜ Piiri Köök on Ehtsa Talutoidu Kaubamärgi omanik

ehtne-talutoit-logoKuigi mtü nimes sisaldub sõna „köök“, pole olemas sellenimelist toidukohta. Kasutame köögi mõistet laiemas tähenduses, et selle alla mahutada erinevaid tegevusi nagu võrumaise toidupärandi uurimine, loengud ja õpitoad, koostöövõrgustike ning toidu kasvatamise arendamine. Meie tegevuse aluseks on eelkõige toidualased teadmised ja oskused, samuti loovus ja mängulisus, mida sümboliseerib ka mitmeid tõlgendusvõimalusi pakkuv nimi. Ühingu ladinakeelne moto „Digero ergo sum“ („Seedin, järelikult olen olemas“) on parafraas kuulsast sentensist „Cogito ergo sum“, millega rõhutame keskajast omaksvõetut põhimõtet, et tervise aluseks on seedimine.
Toetame slow food ja slow life eluviisi ning toidu kasvatamisel permakultuuri põhimõtteid.
MTÜ Piiri Köök järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid, mis on kirja pandud Eesti Vabaühenduste Liidu kodulehel: www.ngo.ee/eetikakoodeks