Aprillist 2019 kuni juuli lõpuni koostame ühingule uut tegevuskava, et arendada meie permakultuuri aiast kogukonna aed.

Antud tegevuskava valmistab ette ühingu teise olulise eesmärgi – pedagoogilise ehk kogukonna aia – teadlikku ja sihipärast arendamist. Et taolisel aial on palju erinevaid osi, on vajalik välja selgitada erinevate sihtgruppide huvid ning koostada detailne tegevuskava.

Kogukonna aed võimaldab ühendada õppe- ja katseaia funktsioonid. Selle all mõtleme paika, kus on ühendatud katsepeenrad, erinevas stiilis istutusalad, energiasäästlikud lahendused kasvuhoonete ehituses, põlis- ja uued sordid, seemnete kogumine, kogukonna teavitamine ja kaasamine, talgud ja koolitused.

4.-6 aprillini osalesime projekti raames Võru maakonna mõttetalgutel Vunki Mano.

Täname Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, kes toetab projekti 3 400 euroga.

KÜSK logo