Aprillist kuni juuli lõpuni 2019 koostasime ühingule uut tegevuskava, et arendada meie permakultuuri aiast kogukonna õppeaaed.

Antud tegevuskava valmistab ette ühingu teise olulise eesmärgi – pedagoogilise ehk kogukonna õppeaia – teadlikku ja sihipärast arendamist. Et taolisel aial on palju erinevaid osi, oli vajalik välja selgitada erinevate sihtgruppide huvid ning koostada detailne tegevuskava.

Kogukonna õppeaed võimaldab ühendada õppe- ja katseaia funktsioonid. Selle all mõtleme paika, kus on ühendatud katsepeenrad, erinevas stiilis istutusalad, energiasäästlikud lahendused kasvuhoonete ehituses, põlis- ja uued sordid, seemnete kogumine, kogukonna teavitamine ja kaasamine, talgud ja koolitused.

4.-6 aprillini osalesime projekti raames Võru maakonna mõttetalgutel Vunki Mano.

19. mai toimus aiaplaani tutvustamine ja ajurünnak koos mandala aia loomise õpitoaga.
8. juunil toimusid kogukonna mõttetalgud, kus arendasime tegevuskava edasi.

Täname Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, kes toetas projekti 3 400 euroga.

KÜSK logo