Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist Piiri Köök veebilehel piirikook.ee (edaspidi veebileht). Privaatsustingimused on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades veebilehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud veebilehe privaatsustingimustes.

Mõisted

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad omalt poolt infot. Näiteks andmete edastamine uudiskirjaga liitumisel.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehe kaudu kogutakse alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja e-posti aadress – uudiskirjaga liitumisel;

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse:

  • kasutajale teenuse osutamiseks;
  • kasutajale uudiste ja info edastamiseks;
  • kasutajaga suhtlemiseks;

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kasutame igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad uudiskirjade edastamise ja haldamise süsteemi.

Edastame vaid isikuandmeid, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Rakendame kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@piirikook.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Piiri Köök meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

Jätame endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@piirikook.ee.